photo

photo

photo

藁の贈呈式
 

与那原小学校の生徒たちが、およそ1年前から育てた「わら」を綱曳実行委員会へ贈呈します。

 

戻る